Til forældre i overbygningen

Appel til 6.klasses forældre og til forældre i overbygningen

 

Nu er sommeren ved at være over os med sol og lune aftener, og det er jo dejligt. Det synes jeres teenagere også. De vil rigtig gerne mødes på klubbens eller skolens område uden for åbningstiden i weekender og ferier. Det har vi desværre på det sidste haft en del uheldige erfaringer med:

·         Mange unge samlet på området – hvoraf en del kommer langvejs fra

·         Meget høj og generende musik

·         Scootere og biler på cykelstien

·         Unge der tumler rundt på tagene

·         Hærværk på bygninger og genstande

·         Affald og glasskår på området

 

Det er absolut ikke tilladt at opholde sig på tagene. Vi kan ikke understrege nok, hvor farligt det kan være – udover at det ødelægger taget og ødelægger diverse udluftningsspjæld.

Ved ophold på arealerne efter åbningstid, er det ikke tilladt at spille høj musik, ligesom man skal rydde op efter sig og vise hensyn til omkringboende naboer.

 

For at komme problemerne til livs, har vi brug for jeres hjælp og opbakning.

Vi ønsker de unge ser det som et fælles ansvar at forhindre dårlig opførsel, og at man selvfølgelig hjælper med oprydning, hvis man har været til stede. Vi vil som personale gerne adressere problemet hurtigt og informere om, at vi ikke er uvidende om hvad der foregår, at vi holder øje med de unge, og at dårlig opførsel har konsekvenser.

Dårlig opførsel og alkohol er ofte forbundet, sådan forholder det sig også i disse tilfælde.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol i ungdomsklub regi på noget som helst tidspunkt, hverken til fester eller andre arrangementer. Når de unge indtager alkohol, forgår det derfor uden for skolens og klubbens åbningstid og uden personalets vidende. I forældre skal derfor snakke med jeres unge om alkoholaftaler - hvornår, hvordan og hvilket forhold I ønsker jeres unge har til alkohol. Typisk har de enkelte årgange aftalt alkoholaftaler på forældremøder, - det er vigtigt, at I bakker op om disse.

 

Vi håber et fælles fokus kan føre en positiv effekt med sig, og at vi sammen kan bane vejen for et trygt og godt ungdomsliv for jeres unge.

 

God sommer!

 

Venlig hilsen

Bonny Bregnbak, Søften Fritidscenter

Berit Thaarup, Præstemarkskolen

 

Kreativ Kirsten